Oversettelse av innlegg

Språkmodulen ligger øverst til høyre når du er inne og redigerer innlegg.

Klikk på det blå + tegnet og velg "Copy content from Norwegian Bokmål" på den svenske oversettelsen.

Tittel kopieres.

Brødtekst/innhold kopieres.

Kategorier blir kopier så lenge det er lagt inn oversettelser av kategoriene.

Merk at det ikke er mulig å få med fremhevet bilde når man legger til en oversettelse.

Bildegallerier synkroniseres når du lagrer/publiserer det oversatte innlegget. Når du legger til nye bilder i bildegalleriet på det norske innlegget vil det komme opp en "rund pil" i oversettelsespanelet oppe til høyre. Når du klikker på denne vil bildegalleriet synkroniseres over til den svenske oversettelsen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.