Hvordan bruke nyhetsliste

Modulen "Nyhetsliste" er et fint verktøy når du vil liste ut flere nyheter på en side. Du finner denne under "Avansert" fanen når du er logget inn i redigeringsmodus.

Det vanligste er å legge en nyhetsliste på en side man kaller "Nyheter" og deretter bruker nyhetslisten til å liste ut alle nyhetsartikler som igjen ligger under siden "Nyheter". Men for å skape litt ekstra oppmerksomhet rundt f.eks. den nyeste artikkelen anbefaler vi å utheve denne.

For å kunne vise en uthevet artikkel før nyhetsutlistingen finnes det en løsning som kan være grei å vite om.

Slik gjør du det:

Du benytter en "Nyhetsliste" med "Kildeside" -> "Nyheter" som velger å "Starte fra indeks" 1, deretter velger du at maks antall nyheter skal være 1. Juster så bildestørrelsen/bredden oppover slik at bildet fyller hele kolonnen. Når du trykker "Ferdig" har du nå laget en uthevet nyhet.

Så kan du legge inn en vanlig nyhetsliste under denne som du setter opp på vanlig måte. Kildesiden skal være den samme som før "Nyheter", men denne gangen velger du "Starte fra indeks" 2 og det antall nyheter du ønsker å vise i listen. Du bruker altså to nyhetslister, en til den uthevede artikkelen og en til utlistingen av de resterende artiklene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.