IMAP innstillinger for e-postprogrammer

For at en en e-postklient skal fungerere med e-post fra Idium, må den konfigureres slik som angitt under:


Kontotype    IMAP
Tjener for innkommende e-post (IMAP)    mail.idium.net
Tjener for utgående e-post (SMTP)    mail.idium.net

    
Tjener for utgående e-post (SMTP) - port 465 for SSL/TLS 
Utgående server krever godkjenning

Tjener for innkommende e-post - port 143 STARTTLS
Kontonavn    Full e-postadresse
E-postadresse    Full e-postadresse
Passord    Passordet (fra Idium eller selvvalgt)

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.