Hvordan reklamerer jeg på en mottatt faktura?

Av hensyn til begge parter ønskes fakturatvister sendt skriftlig. Disse sendes pr epost til faktura@idium.no

Her vil det være en fordel med all informasjon som kan være relevant for saken, deriblant:

  • Navn på bedriften som tvister på avtalen
  • Hvilke referansepersoner hos Idium som har vært involvert i prosjektet
  • Fakturareferanse (fakturanummer, kundenummer, eventuelt saksnummer hos Lindorff)
  • Grunnlaget for at det tvistes på fakturaen. Her er det viktig med så konkret informasjon som mulig.

Idium har en standard svartid på fakturasaker på 2-5 arbeidsdager, og dere vil ved saksopprettelse bli gitt et saksnummer. Skulle det bli nødvendig med en telefonsamtale for mer info underveis i saken er det ønskelig at dere viser til det utleverte saksnummeret.

Merk at noen henvendelser vil kreve lenge tid for behandling om disse skulle kreve informasjon fra flere parter. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.