Har jeg angrefrist på kjøp av produkter/ tjenester hos Idium?

Driver du et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap og inngår avtaler som er knyttet til ditt firma gjelder ikke angrefrist. Angrerettloven og Forbrukerkjøpslovens 14-dagers angrerett gjelder kun for forbrukere (privatpersoner). http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

For enkeltpersonforetak og aksjeselskap gjelder i denne sammenheng Selskapsloven, Avtaleloven og Kjøpsloven.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.