Begrensning for sending av e-post

Hvis man opplever problemer med utsendelse av e-post, kan årsaken være at man har:

  1. Overskredet det antall e-postmeldinger som det er anledning til å sende ut i en 24-timers periode. Vennligst klikk her for nærmere informasjon (på engelsk - ikke tilgjengelig på norsk). Ved behov for utsendelse av nyhetsbrev finnes det ulike løsninger som kan benyttes, f.eks. MailChimp - http://mailchimp.com/
  2. Forsøkt å sende en melding (med vedlegg) som overskrider størrelsesbegrensningen på 25 MB. Vennligst klikk her for nærmere informasjon.
  3. Forsøkt å sende ulovlige vedlegg. Vennligst klikk her for nærmere informasjon.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.