Oppsett av e-postklient(program)

Oppsett av e-postklient

Unødvending å bruke et e-postklient?

Før man begynner å konfigurere et e-postprogram på egen maskin, anbefales det å lese denne artikkelen. Dette betyr altså at for det store flertallet av brukere, er det mest praktisk å ha ha all post liggende på tjenermaskinen og også å håndtere e-postmeldiger der ved ganske enkelt å logge seg på ens konto uten å benytte noe eget e-postklient.

Viktig før man setter opp et e-postklient

For å sette opp et e-postprogram (en e-postklient) til å kommunisere med en Gmail-konto, logger man seg på sin e-postkonto fra nettadressen mail.domene.no eller mail.google.com/a/domene.no (der domene.no erstattes med organisasjonens domene). Deretter klikker man på "Innstillinger" øverst til høyre i vinduet og så på "Videresending og POP/IMAP" hvor man aktiverer POP- og/eller IMAP-tilgang.
Vær oppmerksom på at en eksisterende konto i en e-postklient ikke kan endres fra POP til IMAP eller fra IMAP til POP. Ønsker man å begynne å benytte en annen kontotype enn tidligere, oppretter man derfor en ny konto i e-postklienten.

NB! Oppsett av e-posklienter må gjøres eksakt som angitt i veiledningene for at sending og mottak av e-post skal fungere.

Veiledninger for oppsett av e-postklienter(programmer)

POP / IMAP SERVERINNSTILLINGER finnes her

Veiledning POP finnes her

Hvis flere e-postklienter skal hente e-post fra den samme kontoen vha. POP, er det viktig at dette gjøres slik som beskrevet her
Informasjon om POP finnes her

Veiledning IMAP finnes her

Se også nyttige tips her
Informasjon om IMAP finnes her

 

Google Sync

Brukere av smarttelefoner finner informasjon om Google Sync (inkl PUSH e-mail) her
Vennligst kontakt Idium for aktivering av Google Sync.

Hint: Ved å endre språk til "English (US)" på Googles hjelpesider vil man i mange tilfeller få en illustrert veiledning.

Problemer?

Vennligst les denne artikkelen.

I og med at e-postklienter (som f.eks. Microsoft Outlook) ikke leveres av Idium AS, henvises det til leverandørene av slike programmer for support i forbindelse med oppsett og bruk disse.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.